JSS Rešitve
Enotna urna postavka: 95 EUR / uro
Enotna urna postavka - dolgoročno sodelovanje1: 65 EUR / uro
Svetovalna ura: 130 EUR / uro
Čakalna ura2: 650 EUR / uro


Za obračun porabljenega časa velja interval 30 min, razen če je drugače dogovorjeno.
Prikazane cene ne vsebujejo DDV.
V nočnem času 21:00 - 07:00 se urna postavka poveča na 4-kratno vrednost.
1 Urna postavka je dogovorjena v naprej.
2 Obračuna se v primeru nedogovorjenega čakanja.
Cenik je veljaven od 01.12.2019.